Project R-13589

Titel

Living Lab Circulaire Economie - Van aarde naar waarde: toepassing van leemsteen in de praktijk (Onderzoek)

Abstract

Leemsteen is een circulair bouwmateriaal dat een grote bijdrage kan leveren aan het verlagen van de materialenvoetafdruk en CO2-uitstoot van de bouwsector. In tegenstelling tot klassieke baksteen wordt het materiaal niet gebakken waardoor de CO2-uitstoot tijdens het productieproces sterk gereduceerd wordt. Als geen additieven of stabilisatoren worden toegevoegd, wordt de chemische samenstelling niet gewijzigd tijdens het productieproces en kan het materiaal op het einde van de levenscyclus opnieuw als grondstof dienen of terugkeren naar de natuur in ongewijzigde vorm. Wanneer uitgegraven grond van bouwwerven gebruikt wordt als grondstof voor de productie, is er ook geen ontginning van nieuwe grondstoffen nodig. Ondanks het hoge circulaire potentieel van (ongebakken) leemsteen is de toepassing (nog) vrij beperkt en zijn architecten en bouwheren er weinig vertrouwd mee. De eigenschappen en verwerking verschillen dan ook enigszins van deze van een klassieke baksteen. Binnen dit VLAIO Living Lab Circulaire Economie wordt daarom via ontwerpend onderzoek en in co-creatie met verschillende actoren de toepassing van leemsteen in bouwprojecten verder verkend. Aan de hand van oa. reële praktijkcases en een demoproject met sociaal-ecologische impact worden ontwerpoplossingen ontwikkeld en geëvalueerd, gebruikerservaringen en –voorkeuren bevraagd en geïntegreerd en een aantal technische knelpunten bij ontwerp en uitvoering onderzocht en weggenomen.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2025