Project R-13116

Titel

Technologie ondersteunde hoog intensieve training voor chronische lage rugpijn: de Techno-HIT studie (Onderzoek)

Abstract

Chronische lage rugpijn (CLRP) is wereldwijd de meest invaliderende musculoskeletale aandoening. Oefentherapie kan CLRP verbeteren, maar de grootte van het behandeleffect blijft beperkt. Onze onderzoeksgroep heeft recent aangetoond dat hoog intensieve training (HIT) tot een significante vermindering van beperking leidt in vergelijking met matig intensieve training (MIT) bij personen met matig beperkende CLRP. De effectiviteit van HIT is echter niet onderzocht bij personen met ernstig beperkende CLRP, en de effecten op lange termijn zijn onbekend. Daar personen met CLRP vaak stoppen met oefentherapie na ontslag, biedt een technologie ondersteund thuisprogramma de mogelijkheid om personen verder te laten trainen. Dit kan (behoud van) behandeleffecten verbeteren. Ons primaire doel is het evalueren van de effectiviteit van HIT ten opzichte van MIT op beperking bij personen met ernstig beperkende CLRP. Secundaire doelen zijn de evaluatie van: 1) het effect van HIT op centrale pijnverwerking en psychosociale correlaten (e.g. zelfeffectiviteit en bewegingsangst); 2) de meerwaarde van een verlengd HITthuisprogramma, 3) de meerwaarde van technologische ondersteuning tijdens een verlengd HIT-thuisprogramma, en 4) het voordeel van het voorgestelde HIT-programma vanuit het standpunt van gezondheidseconomie (via een kosteneffectiviteitsanalyse). In een multicenter gerandomiseerde gecontroleerde studie worden 168 patiënten met ernstige CLRP verdeeld in 3 groepen: 1) HIT in het ziekenhuis gevolgd door HIT thuis met technologie-ondersteuning, 2) HIT in het ziekenhuis gevolgd door HIT thuis zonder technologieondersteuning, of 3) MIT in het ziekenhuis gevolgd door MIT thuis zonder technologie-ondersteuning. Alle groepen trainen 12 weken in het ziekenhuis (2X/week), gevolgd door 12 weken thuistraining (2X/week). De effecten op korte termijn (na 12 en 24 weken training) en op lange termijn (6 en 18 maanden na stopzetting van de training) worden geëvalueerd.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2026