Project R-12891

Titel

TRANSLOCATIE VAN LUCHTVERONTREINIGENDE DEELTJES: EFFECTEN OP PLACENTAIRE FUNCTIE EN PRE- EN POSTNATAL ONTWIKKELING. (Onderzoek)

Abstract

Er is een groeiende bezorgdheid over de effecten van luchtverontreiniging op de gezondheid van kinderen. Recente studies hebben aangetoond dat hoge niveaus van blootstelling aan luchtvervuiling op school geassocieerd zijn met een langzamere ontwikkeling van sommige cognitieve vaardigheden. Recent is ook aangetoond dat zwarte koolstofdeeltjes (een bestanddeel van PM2.5) zich kunnen afzetten in placentaweefsel. De effecten van foetale blootstelling aan deze deeltjes zijn echter nog steeds slecht begrepen. Het voorgestelde proefschrift zal zich richten op de studie van de mogelijke effecten van prenatale blootstelling aan luchtvervuilende deeltjes op de foetale en neurocognitieve ontwikkeling, evenals op de rol van de placentafunctie als intermediair mechanisme. Het heeft specifiek tot doel: 1. Om de translocatie van zwarte koolstofdeeltjes in placentamonsters van het BiSC-cohort te kwantificeren 2. De effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging op de placentafunctie bestuderen. 3. Het bestuderen van de effecten van blootstelling aan luchtverontreiniging op de foetale en vroege postnatale ontwikkeling. De aanwezigheid van zwarte koolstofdeeltjes in placenta-monsters zal kwantitatief worden bestudeerd met behulp van een geavanceerde microscopische techniek die is ontwikkeld door de groep van Tim nawrot. Dezelfde monsters zullen worden gebruikt om het mitochondriaal DNA-gehalte te kwantificeren. De ontwikkeling van de foetus en de placentafunctie zullen worden geschat aan de hand van de follow-up echo's, neurosonografie, echocardiografie en Doppler-echografie. Evaluatie van postnatale psychomotorische en neurocognitieve ontwikkeling zal worden uitgevoerd via de Bayley-test op 6 en 18 maanden, en via een postnatale MRI bij een subset van deelnemers.

Periode

01 juli 2022 - 30 juni 2024