Project R-13646

Titel

Neurale plasticiteit en motorisch herstel na vroege en intensieve motorische training van de bovenste ledematen bij personen met een hoge dwarslaesie (Onderzoek)

Abstract

Na een dwarslaesie is er een verstoring in het neurale circuit met een paralyse tot gevolg wwaarvoor er nog geen remedie is. Bij personen met cervicale dwarslaesie (pmC-DL) is herstel van de armhandfunctie erg belangrijk omdat het grote invloed heeft de mate van zelfredzaamheid en kwaliteit van leven. Bij herstel kunnen veranderingen plaatsvinden in centrale en perifere motorsystemen. Intensive motorische training heeft mogelijk een positieve impact op neurologisch herstel. Dit project beoogt de perifere en centrale neuroplasticiteit te onderzoeken na een vroeg (<10 weken na letsel) en intensief (10 weken van 12 uur extra therapie) motorisch trainingsprogramma voor de bovenste ledematen (EIUMT) gericht op herstel onder het laesieniveau via een internationale multi-center gerandomiseerde gecontroleerde studie waarbij 40 pmC-DL geïncludeerd worden. Dit project heeft 4 doelstellingen: het onderzoeken van 1)centrale neurale plasticiteit(identificeren van veranderingen in de corticale neuroplasticiteit en corticospinale excitabiliteit; 2)perifere neurale plasticiteit (identificeren van verandering in axonale excitabiliteit en het aantal motorische eenheden); 3)klinisch motorisch herstel van de bovenste ledematen en 4)relaties tussen dosis dimensies van de motorische interventie en de klinische en neurofysiologische uitkomstmaten na EIUMT. Geavanceerde neurofysiologische metingen en klinische metingen worden afgenomen voor en na EIUMT en op 6 maanden follow-up.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2026