Project R-13412

Titel

HerTAX Taxonomie van hermafrodiete organismen (Onderzoek)

Abstract

Taxonomische diversiteit, speciatie en invasiebiologie van drie groepen (platwormen, longslakken en oligochaeten) zullen onderzocht worden in relatie tot hun voortplantingssystemen. Dit zal gebeuren aan de hand van een integratieve taxonomische en methodologische benadering, gebaseerd op een combinatie van fenotypische en genomische analyses waarbij up-to-date methoden en apparatuur zullen worden gebruikt, waaronder: lichtmicroscopie, scanning elektronenmicroscopie (SEM), micro-computed tomography, en DNA data verkregen door klassieke (bv. DNA barcoding, microsatelliet DNA, …) zowel als door Next-Generation DNA Sequencing technologieën. Deze laatste kunnen bestaan uit mitogenomics, Restriction Site-Associated DNA Sequencing, full genome sequencing, transcriptomics, en andere technieken die ongetwijfeld ter beschikking zullen komen in de volgende jaren. Op langere termijn zullen phenotypische en genotypische diversiteit in verband gebracht worden met epigenetische merkers (bv. DNA methylatiepatronen) en diversiteit van de darm microbiota om zo het concept "holobiont" te exploreren. Het onderzoek omvat een uitgesproken fenotypische, i.e. "beschrijvende taxonomie" component, omdat natuurlijke selectie verschillend inspeelt op fenotypes in competitie, en daardoor de genetische opbouw van populaties verandert in functie van het verband tussen fenotypes en de onderliggende genotypes. Het begrijpen van evolutie door natuurlijke selectie vereist een grondig fenotypisch kader zoals dat voorzien wordt door beschrijvende taxonomie. Behalve het fundamenteel wetenschappelijk belang zal dit onderzoeksprofiel twee belangrijke toegepaste componenten hebben wegens de bijdrage die geleverd wordt aan het beheer van de collecties en door expert-advies te geven bij de identificatie van soorten binnen de drie groepen.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2032