Project R-12852

Titel

1. Sensorimotorische synchronisatie tijdens wandelen en rennen op een metronoom bij kinderen met Developmental Coordination Disorder. 2. Coördinatie tijdens wandelen en rennen bij kinderen met Developmental Coordination Disorder. (Onderzoek)

Abstract

1. Sensorimotorische synchronisatie tijdens wandelen en rennen op een metronoom bij kinderen met Developmental Coordination Disorder. Introductie / Achtergrond Developmental Coordination Disorder (DCD) wordt gekenmerkt door moeilijkheden in motorische coördinatie, geconceptualiseerd vanuit interne model deficits. Vanuit dit standpunt wordt coördinatie gereguleerd door sensomotorische interacties. Het is bekend dat kinderen met DCD minder consistent kunnen synchroniseren tijdens een vinger tapping taak op metronomen. Toch is er nog een vraag die niet is onderzocht, namelijk of deze problemen in synchronisatie en timing ook aanwezig zijn tijdens taken van het dagelijks leven, zoals wandelen en rennen. Doel Dit onderzoek heeft als doel om de consistentie in synchronisatie tijdens het wandelen en rennen op beats in metronomen te onderzoeken bij kinderen met DCD en typisch ontwikkelende kinderen (TDC) Methode Kinderen met een diagnose van DCD of een vermoeden van DCD met een leeftijd vanaf 8 tot en met 12 jaar, en typisch ontwikkelende kinderen met gelijkaardige leeftijd en geslacht konden deelnemen. De kinderen wandelden en liepen gedurende 3 minuten in een ovaal (20x15m) tijdens 2 verschillende condities (stilte, metronomen). De consistentie van synchronisatie was gemeten en werd uitgedrukt aan de hand van de resultante vector lengte (RVL), een waarde van nul (lage consistency) tot een (hoge consistentie). Conclusie / Relevantie Deze preliminaire resultaten suggereren dat kinderen met DCD een grotere moeilijkheid ervaren in het synchroniseren van hun stappen tijdens rennen op metronomen in vergelijking met TDC. Deze resultaten kunnen mogelijks suggereren dat er een timing deficit als onderliggende basis van de motorische moeilijkheden bij DCD ligt. Resultaten van een grotere steekproef kunnen meer conclusieve resultaten geven, mits de grote heterogeniteit in de DCD groep. Keywords: synchronisation, metronomes, walking, running, DCD Kernwoorden: synchronisatie, metronomen, wandelen, rennen, DCD 2. Coördinatie tijdens wandelen en rennen bij kinderen met Developmental Coordination Disorder. Introductie / Achtergrond Developmental Coordination Disorder (DCD wordt gekenmerkt door moeilijkheden in motorische coördinatie. Kinderen met DCD vallen frequent en hun gangpatroon wordt beschreven als onhandig. Ondanks de gerapporteerde verschillen in spatiotemporele kenmerken, studies ontbreken die de coördinatie tijdens wandelen en rennen onderzoeken bij DCD, taken die vitaal zijn voor deelname aan vrijetijdsactiviteiten of sport. Doel Dit onderzoek heeft als doel de coördinatie (gebruik makend van de fase coördinatie index, PCI) tijdens wandelen en rennen te vergelijken tussen kinderen met DCD en typisch ontwikkelende kinderen. Methode Kinderen met een diagnose van DCD of een vermoeden van DCD met een leeftijd vanaf 8 tot en met 12 jaar, en typisch ontwikkelende kinderen met gelijkaardige leeftijd en geslacht konden deelnemen. Kinderen wandelden en liepen gedurende 3 minuten in een ovaal van 20x15 meter in een sporthal. Physilog5GaitUp sensoren werde gebruiken om de PCI , alsook de gemiddelde waarde en coëfficient van de variatie (CoV) van spatiotemporele kenmerken (kadans, schredelengte) te kwantificeren Conclusie / Relevantie Deze preliminaire resultaten suggereren dat kinderen met DCD een slechtere coördinatie hebben dan TDC en een grotere variabiliteit in schredelengte en cadans tijdens het rennen. Deze verschillen kunnen mogelijks suggereren dat kinderen met DCD een grotere moeilijkheid hebben met het coördineren van het rennen in vergelijking met TDC, en dan tijdens het wandelen.

Periode

07 juli 2022 - 09 juli 2022