Project R-13699

Titel

Samenwerking ihkv onderzoeksnetwerk voor de wereldwijde ontwikkeling van de toeleveringsketen voor SAF (Onderzoek)

Abstract

Dit project richt zich op de uitdagingen van de toeleveringsketen voor duurzame vliegtuigbrandstoffen in Afrika. De overkoepelende doelstellingen van deze taak zijn het bestuderen van de huidige hindernissen voor de ontwikkeling van een lokale SAF-industrie in Afrika, het ontwikkelen van degelijk wetenschappelijk advies om deze hindernissen te helpen overwinnen, en het helpen opstarten van de duurzame vliegtuigbrandstofindustrie in Afrika. Om dit te doen, zullen we eerst een inzicht ontwikkelen in de huidige economische, sociale, ecologische, technologische, logistieke en wettelijke hindernissen voor de ontwikkeling van SAF in Afrika. Vervolgens zullen wij kwantitatieve beoordelingen maken van ontwerpen voor de toeleveringsketen die gebruik maken van de specifieke mogelijkheden op het Afrikaanse continent. Dit omvat (technisch-)economische evaluaties en evaluaties van de milieu-levenscyclus van geselecteerde ontwerpen voor toeleveringsketens, en het opnemen van regelgevings- en beleidsoverwegingen. De beoordelingen van de geselecteerde toeleveringsketens omvatten analyses van de vereiste ondersteunende infrastructuur en andere behoeften aan hulpbronnen (bv. water en elektriciteit) om na te gaan hoe deze hulpbronnen kunnen worden geleverd. Het project zal worden uitgevoerd in nauwe samenwerking met het Massachusetts Institute of Technology en lokale partners.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2023