Project R-12904

Titel

De impact van benigne paroxysmale positie vertigo (BPPV) op gang en vallen: Een systematische review en meta-analyse. (Onderzoek)

Abstract

Benigne Paroxysmale Positie Vertigo (BPPV) is één van de meest voorkomende oorzaken van evenwichtsstoornissen en duizeligheid bij ouderen. De invloed op gang en vallen is onduidelijk. BPPV is goed behandelbaar met een Particle Repositioning Maneuver (PRM). Methode: Pubmed, web of science en scopus werden systematisch doorzocht naar artikels rond gang en vallen bij 1) mensen met BPPV en controle proefpersonen en 2) voor en na behandeling. Waar mogelijk werden standard mean differences (SMD) of odds ratio's (OD) berekend. Resultaten: 14 van de 18 geïncludeerde artikels waren bruikbaar in de meta-analyse. De resultaten zullen op een later moment gepubliceerd worden.

Periode

09 mei 2022 - 11 mei 2022