Project R-12919

Titel

Studie over de invloed van de structuur van het organisch kation op de belangrijkste eigenschappen van (quasi-)2D hybride perovskieten richting het rationeel ontwerp van efficiënte en stabiele optoelektronica (INTERPRETER) (Onderzoek)

Abstract

Hybride Organische-Anorganische Perovskieten (HOAPs) zijn intens onderzocht over het voorbije decennium omdat ze excellente optoelektronische eigenschappen combineren met depositie uit oplossing. Quasi-2D HOAPs staan in de schijnwerpers wegens verbeterde materiaalstabiliteit en een hoge mate aan flexibiliteit in compositie vergeleken met 3D HOAPs. Hoewel al een variëteit aan, voornamelijk eenvoudige, organische kationen werd geïncorporeerd in quasi-2D HOAPs is het niet duidelijk hoe de chemische structuur van het organische kation de materiaaleigenschappen beïnvloed. Een systematische en diepgaande studie zal worden uitgevoerd om structuur-eigenschap relaties te bekomen tussen de chemische structuur van het organische kation en de belangrijkste eigenschappen die de optoelektronische performantie en stabiliteit van quasi-2D HOAPs bepalen. Mijn hypothese is dat functionele, meer complexe, organische kationen die sterk geordende organische lagen vormen in de hybride zullen leiden tot lagere energetische wanorde, wat de opto-elektronische eigenschappen zal verbeteren. Verder zal het vormen van rigide organische lagen met sterke intermoleculaire interacties zorgen voor verbeterde materiaalstabiliteit. Dit onderzoek zal kennis genereren die noodzakelijk is om de rationele ontwikkeling van stabiele en performante quasi-2D HOAPs optoelektronica te versnellen. Naast het uitbreiden van mijn bestaand netwerk, zullen baanbrekende resultaten de basis leggen voor een "ERC starting grant".

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2023