Project R-12921

Titel

Kijkend door de ogen van jonge fietsers: grootschalige evaluatie van een veelomvattende theorie- en bewijs-gebaseerde online interventie gericht op verkeersgedrag. (Onderzoek)

Abstract

Jonge fietsers zijn vaak betrokken bij verkeersincidenten, maar toch is meer fundamenteel onderzoek cruciaal om de oorzaken te begrijpen. Verkeerseducatie kan een oplossing bieden, maar educatie dat gebaseerd is op onderbouwde theorie en succesvol gedrag kan beïnvloeden ontbreekt. Dit project wil de stand van zaken bevorderen door: 1) een gedetailleerd overzicht van verkeersgedrag van kinderen te verkrijgen via innovatieve naturalistische instrumenten zoals drones, 2) de principes van 'Intervention mapping' zullen gevolgd worden om een veelomvattende theorie- en bewijs-gebaseerde interventie te creëren, rekening houdend met leeftijds- en geslachtsverschillen. Kinderen en stakeholders zoals ouders worden betrokken in dit proces, resulterend in een gebruikergeoriënteerde interventie, 3) de interventie zal geëvalueerd worden via een effectevaluatie bestaande uit voor-en-na studies met experimentele en controlegroepen en door de verzameling van naturalistische data, simulatordata en vragenlijstdata. Een procesevaluatie zal ook uitgevoerd worden. Om de meest grootschalige evaluatiestudie van een theorie- en bewijs-gebaseerde online interventie voor jonge fietsers te leveren, zal de interventie gebruikt worden door 1000 kinderen in Vlaanderen tussen 10 en 14 jaar oud. Dit helpt onderzoekers en beleidsmakers om fietsgedrag op een innovatieve manier te meten en beter geïnformeerde verkeerseducatie voor kinderen te ontwikkelen om zo het aantal verkeersletsels te verminderen.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2023