Project R-12974

Titel

Postnatale blootstellingsroutes aan roetdeeltjes: focus op moedermelk en de impact op cognitieve functie in de eerste levensmaanden (Onderzoek)

Abstract

De Wereldgezondheidsorganisatie verklaarde dat in 2016 naar schatting 4.2 mln mensen wereldwijd vroegtijdig stierven t.g.v. luchtvervuiling. We worden blootgesteld aan tal van luchtverontreinigende stoffen. Blootstelling aan roetdeeltjes, een bestanddeel van verkeersgerelateerd fijn stof, werd in verband gebracht met nadelige zwangerschapsuitkomsten. Onderzoeken hebben aangetoond dat roetdeeltjes verschillende organen bereiken, waaronder de hersenen of de placenta. Roetdeeltjes zouden mogelijk via moedermelk kunnen worden doorgegeven aan de baby. Borstvoeding heeft veel voordelen voor kinderen. Helaas onderzoeken relatief weinig studies de aanwezigheid van verontreinigende stoffen in moedermelk. De meeste van deze onderzoeken zijn gericht op chemicaliën i.p.v. roetdeeltjes. Om deze kloof te dichten, willen we de aanwezigheid van roetdeeltjes in moedermelk onderzoeken. Pre- en postnatale blootstelling aan luchtvervuiling kan leiden tot een verminderde neurologische ontwikkeling in de eerste levensjaren. Aangezien disfunctionele mitochondriën een sleutelrol spelen bij neurodegeneratieve ziekten, kunnen ze ook een rol spelen in de gestoorde cognitieve ontwikkeling na blootstelling aan roetdeeltjes. In dit project wil ik voor het eerst de blootstellingsroutes van roetdeeltjes aan de baby onderzoeken en zal me richten op de vraag of moedermelk een mogelijke route is. Ik zal het effect van blootstelling aan roetdeeltjes op de vroege cognitieve ontwikkeling van kinderen onderzoeken.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2023