Project R-13011

Titel

Holistisch ontwerp van hoge houtbouwen (Onderzoek)

Abstract

De bouwsector is verantwoordelijk voor een derde van de CO2-uitstoot en veertig procent van het energieverbruik ter wereld. Daarom is een verschuiving naar duurzame en hernieuwbare bouwtechnieken cruciaal. Bewerkt hout is tegenwoordig genoeg geëvolueerd opdat constructie van hogere gebouwen mogelijk is, die vroeger enkel van beton of staal werden gebouwd. Anderzijds is het ontwerpen van hogere houten gebouwen veeleisender dan die van betonnen en stalen. Bovendien vraagt het ontwerp van hogere houtbouw een intensieve samenwerking binnen het ontwerpteam. Daarvoor is het belangrijk om het ontwerp van hogere houtbouw vanuit een collaboratief en interdisciplinair perspectief te overwegen ten aanzien van het statische, de brandbescherming, de akoestiek, de menselijke gezondheid, etc. Alleen door interdisciplinaire analyse en samenwerking kan er een holistische ontwerprichting voor hogere houtbouw worden ontwikkeld die veilige constructie en menselijk welzijn mogelijk maken. HELEN COST Action wil dit doel bereiken door intense interdisciplinaire samenwerking en interactie tussen professionals met verschillende achtergronden uit de academische wereld en de industrie.

Periode

12 oktober 2021 - 11 oktober 2025