Project R-13080

Titel

Partnerschap voor de beoordeling van risico's van chemische stoffen (PARC) (Onderzoek)

Abstract

Het Europees partnerschap voor de beoordeling van risico's van chemische stoffen (PARC) brengt een brede gemeenschap van onderzoeksinstellingen en gezondheidsagentschappen samen om onderzoek te bevorderen, kennis te delen en de vaardigheden op het gebied van chemische risicobeoordeling te verbeteren. Het doel van dit partnerschap is het genereren van nieuwe, gemakkelijk toegankelijke en bruikbare gegevens en nieuwe beoordelingsmethoden en -instrumenten. PARC zal met name helpen bij de ontwikkeling van instrumenten om nieuwe, minder gevaarlijke stoffen te identificeren die in overeenstemming zijn met benaderingen van duurzame ontwikkeling. De resultaten van dit partnerschap zullen worden gebruikt ter ondersteuning van nieuwe Europese en nationale strategieën om de blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen en hun gevolgen voor de gezondheid en het milieu te verminderen

Periode

01 mei 2022 - 30 april 2029