Project R-13132

Titel

'Designing with people': Ontwikkeling van een multi-level en interdisciplinaire 'Best Practice' voor diversiteit en inclusie (Onderwijs)

Abstract

De faculteiten ARK en RWS bundelen hun krachten rond het thema 'inclusief en divers' met als hoofddoel: kennis rond diversiteit vergaren en verspreiden, en een inclusieve attitude bij studenten, docenten én het werkveld realiseren via het ontwerpparadigma Universal Design. Vanuit bestaande OPO's wordt een nieuw, interfacultair OPO, 'Designing with people', ontwikkeld als 'Best Practice voor inclusie en diversiteit' die gelinkt wordt aan het civic verhaal door in te zetten op een duurzame samenwerking met opdrachtgevers en ervaringsdeskundigen. De ontwikkelde kennis binnen dit OPO over interdisciplinaire en inclusieve onderwijs- en evaluatiemethodieken, en over het opzetten van een efficiënte, inclusieve samenwerkingsstructuur, kan universiteitsbreed ingezet worden om diversiteit en inclusie naar een hoger niveau te brengen.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2024