Project R-13603

Titel

Lang verblijf in het buitenland: inzicht in fundamentele pijnmechanismen en het potentieel van gepersonaliseerde mechanistische pijngeneeskunde in relatie tot hoog intensieve training. (Onderzoek)

Abstract

Prof. dr. Kristian Kjaer Petersen en collega's van het Centrum voor Neuroplasticiteit en Pijn (CNAP, Universiteit van Aalborg, Denemarken) hebben een innovatief apparaat ontwikkeld (d.w.z. gecomputeriseerde manchetalgometrie) om lokale en centrale pijnmechanismen te evalueren en kwantificeerbare gegevens te produceren voor gebruik in wetenschappelijk onderzoek op een betrouwbare en valide manier in pijnvrije en chronische pijnpopulaties. Deze evaluaties worden gebruikt om pijnsensorische profielen te ontwikkelen, die prof. Petersen heeft gebruikt om de impact van factoren te bestuderen, b.v. fysieke activiteit, slaap of medicatie op chronische pijnmechanismen. Tot slot heeft prof. Petersen een aantal onderzoeken uitgevoerd om behandeling af te stemmen op specifieke patiëntengroepen op basis van deze sensorische pijnprofielen en ontdekte hij dat pijngevoelige patiënten minder snel reageren op standaard pijnbehandelingen zoals chirurgie en farmacotherapie. Het toekomstige doel voor prof. Petersen is het moduleren van pijnsensorische profielen bij patiënten met chronische pijn door middel van op maat gemaakte interventies. Een van deze interventies zal High Intensity Training (HIT) zijn. ik, dr. Jonas Verbrugghe, hebben HIT geëvalueerd als een therapeutische modaliteit voor personen met CLBP. Hierin hebben wij met ons onderzoeksteam als eersten bewezen dat HIT haalbaar en effectief is in (naast andere voordelen) het verminderen van pijnintensiteit in vergelijking met matig intensieve training zoals gebruikt in de reguliere zorg. Op dit moment zijn er echter nog steeds onduidelijkheden die voorkomen dat HIT op grote schaal wordt geïmplementeerd in klinische revalidatie voor CLRP. Een van de belangrijkste problemen is een gebrek aan begrip van de onderliggende werkingsmechanismen. Kennis van deze mechanismen is essentieel om te begrijpen hoe HIT verder kan worden geoptimaliseerd voor individuele patiënten. Recente literatuur benadrukt steeds meer het belang van het meewegen van modererende effecten van veranderingen in pijnverwerking bij de effectiviteit van interventies zoals fysieke inspanning bij chronische musculoskeletale aandoeningen. Er is gevonden dat veranderingen in pijnverwerking een belangrijk effect hebben op het waargenomen niveau van invaliditeit en pijn tijdens de loop van CLRP, en zouden ook het algehele succes van therapeutische modaliteiten zoals HIT kunnen reguleren. Een verblijf aan de Universiteit van Aalborg onder begeleiding van prof. Petersen zal mij, als onderzoeker op het gebied van klinische revalidatie, de mogelijkheid bieden om een complementaire samenwerking op te zetten met onderzoekers op het gebied van klinische pijn, en zo onze verschillende individuele onderzoeksinteresses met elkaar te verweven. Het verblijf zal zich richten op een state-of-art inleiding tot de beoordeling van pijnmechanismen, interacties met meerdere verschillende pijngroepen op de locatie en het verzamelen van gegevens voor een wetenschappelijke publicatie.

Periode

06 september 2021 - 05 november 2021