Project R-13102

Titel

Onderzoeksverblijf aan VU Amsterdam over intergemeentelijke samenwerking in Nederland (Onderzoek)

Abstract

In haar doctoraatsonderzoek evalueerde Marie DeCock de Belgische wetgeving inzake intergemeentelijke samenwerking. Het wettelijk kader is niet langer 'fit for purpose' (zoals onlangs opnieuw aangetoond door b.v. de Publifin-affaire). De wetgeving is niet meer aangepast aan de huidige samenleving, in het licht van maatschappelijke evoluties zoals de toenadering tussen 'regering' en 'onderneming', federalisering en Europese invloeden. In het (laatste) normatieve deel van haar onderzoek deed Marie aanbevelingen aan de wetgever om dit wettelijk kader te verbeteren. Om inspiratie op te doen voor de onderbouwing van deze aanbevelingen heeft Marie een (functioneel) rechtsvergelijkend onderzoek met Nederland uitgevoerd. Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren, ging zij op onderzoeksverblijf aan de VU Amsterdam, waar zij een beroep kon doen op de expertise van de onderzoekers van het Expert Centre for Public Contract Law & Governance (CPC) (binnen het Kooijmans Instituut).

Periode

01 juni 2021 - 30 juni 2021