Project R-13026

Titel

Diepteprofilering van radiologisch besmet beton, met behulp van CT-scanbeelden en Monte Carlo simulaties (Onderzoek)

Abstract

Bij de ontmanteling van nucleaire installaties wordt bijzondere zorg besteed aan het vermijden van het ontstaan van overmatig radioactief afval (RAW). Een belangrijke aanpak voor het minimaliseren van RAW is besmet en geactiveerd afval te scheiden van conventioneel afval en, waar mogelijk, de structuren te ontsmetten om de besmetting te verwijderen van de rest van het materiaal. Om een geschikte decontaminatiestratiegie te bekomen voor het beton richt de huidige studie zich niet alleen op de karakterisatie van het type contaminatie maar ook van de diepte van de contaminatie door gebruik te maken van CT-scan images en Monte Carlo simulaties.

Periode

27 september 2021 - 30 september 2021