Project R-13159

Titel

Zorgt de overheidsschuld voor een crowding out effect bij de overheidsinvesteringen in de EU? (Onderzoek)

Abstract

De combinatie van de staatsschuldcrisis die in 2009 in de EU uitbrak en het begrotingsconsolidatiebeleid dat als gevolg daarvan werd ingevoerd, heeft de de economische groei belemmerd en de schuldniveaus opgedreven. Deze studie maakt gebruik van een panel dataset voor 26 EU-landen tussen 1995 en 2015 om te onderzoeken in welke mate de toename van de overheidsschuld heeft geleid tot minder overheidsinvesteringen, de zgn. schuldoverhang"-hypothese. Wij pakken de potentiële kwestie van omgekeerde causaliteit aan tussen schuld en investeringen met behulp van een GMM-model, waarbij gebruik wordt gemaakt van de instrumentele benadering op basis van de lineaire GMM-schatter van Arellano & Bond (1991).

Periode

03 november 2021 - 05 november 2021