Project R-13519

Titel

Anti-UH-RA antilichaam reactiviteit voor voorspelling van respons op eerstelijnstherapie bij reumatoïde artritis: validatie in het onafhankelijke CAP48 cohort. (Onderzoek)

Abstract

Het voornaamste doel van de huidige behandelingsstrategie voor patiënten met reumatoïde artritis (RA) is het onder controle krijgen van de gewrichtsontstekingen in een vroege fase van de ziekte. Hoewel de eerstelijnstherapieën die momenteel worden aangeraden, succesvol zijn in het controleren van de ziekte bij vele patiënten met RA, ervaren degenen die hier niet op reageren een langere periode van hoge ziekteactiviteit. Achterhalen welke patiënten zullen reageren op eerstelijnstherapie, en welke niet, gebeurt momenteel op basis van trial and error. Dit proces zou enorm gebaat zijn door nieuwe biomarkers die deze therapierespons kunnen voorspellen, nog voor de behandeling gestart is. Om dit probleem aan te pakken, hebben we recent een set van 3 nieuwe antilichaambiomarkers geïdentificeerd, die aanwezig zijn bij aanvang van de ziekte, en die de patiënten kunnen identificeren die een lagere kans hebben om hun ziekte onder controle te krijgen door de klassieke eerstelijnsbehandelingen. In de huidige studie willen we deze bevindingen bevestigen doormiddel van een onafhankelijke collectie van RA patiëntenstalen van het Belgische CAP48 cohort. Bijkomend aan het klassieke immunoglobuline (Ig)G isotype, zullen ook de IgM en IgA isotypes van onze antilichaambiomarkers bepaald worden, waardoor waarschijnlijk een bijkomend deel van de niet-reagerende patiënten geïdentificeerd kan worden. Tenslotte zullen we onderzoeken hoe de hoeveelheid van onze antilichaambiomarkers evolueert, nadat eerstelijnstherapie gestart is. De uitkomst van deze studie draagt bij aan het toekomstig gebruik van deze antilichamen als biomarkers voor precisiegeneeskunde. Deze antilichaambiomarkers kunnen daardoor een nieuw hulpmiddel worden voor reumatologen bij het aanbieden van de juiste therapie voor de juiste patiënt.

Periode

01 oktober 2022 - 01 december 2023