Project R-13136

Titel

Het verbeteren van logistieke beslissingen in e-commerce door het integreren van warehouse en distributiebeslissingen (Onderzoek)

Abstract

Business-to-consumer (B2C) e-commerce verkopen groeien zeer sterk terwijl klanten nauwkeurige en steeds snellere levering verwachten. Om aan deze eisen te voldoen tegen zo laag mogelijke kosten, is goede logistieke uitvoering essentieel. De integratie van operationele beslissingen (zoals het gelijktijdig nemen van magazijnen leverbeslissingen) biedt interessante en tegelijk uitdagende opportuniteiten op dat vlak. Meestal worden vooraf bepaalde deadlines gebruikt om het order picken in het magazijn te scheiden van de levering aan de klant, zodat beide activiteiten afzonderlijk gepland kunnen worden. Eerdere studies hebben aangetoond dat de integratie van beide planningsproblemen erg voordelig kan zijn. Deze studies maakten echter gebruik van vereenvoudigde kenmerken en het is onduidelijk hoe de planningsproblemen geïntegreerd kunnen worden in een realistische en dynamische context. Het hoofddoel van dit project is daarom het ontwerpen van modellen en algoritmes ter ondersteuning van geïntegreerde beslissingen in een realistische en dynamische context, alsook het analyseren van de voordelen van geïntegreerde beslissingen in diverse omstandigheden. Het project zal zo nieuwe instrumenten en inzichten bieden om huidige en toekomstige problemen in B2C e-commerce op te lossen. Bovendien draagt het project bij tot het bredere domein van operationeel onderzoek door innovatieve algoritmes en nieuwe inzichten te verschaffen voor het efficiënt oplossen van geïntegreerde problemen.

Periode

01 november 2022 - 01 maart 2024