Project R-13604

Titel

Gevonden Architectuur (Onderzoek)

Abstract

De opgaven voor architecten bestaan vandaag grotendeels uit ingrepen in reeds bestaande gebouwen of stedelijke gehelen. De moderne tweespalt tussen architectuur en monumentenzorg, waarbij de eerste zich voornamelijk toelegt op het ontwerp van nieuwe gebouwen en de laatste zich bezighoudt met het restaureren van bestaande gebouwen in een staat uit het verleden, lijkt vandaag plaatsgemaakt te hebben voor een nieuwe, meer experimentele benadering waarbij de verhaallijnen en sporen die te vinden zijn in het bestaande de inspiratie vormen voor hedendaagse ingrepen. Het project 'Gevonden Architectuur' wil deze nieuwe attitudes te verkennen, onder de aandacht te brengen en in vraag te stellen via vier initiatieven: 1. De tentoonstelling 'Gevonden Architectuur' in De Singel (september 2023 – maart 2024) 2. Het tentoonstellingsboek als leidraad bij en reflectie op de tentoonstelling (publicatie mei 2023, NL/E, uitgever VAi) 3. Internationaal colloquium 'As Found' (5-7 september 2023), De Singel & Universiteit Hasselt 4. De design-research-expo (titel en data tbc) Het project is een samenwerking tussen de Faculteit Architectuur en Kunst van UHasselt en het Vlaams Architectuur Instituut met het doel architecten, beleidsmakers en opdrachtgevers te inspireren om nieuwe wegen in te slaan in hun relatie met bestaande gebouwen en een breder publiek bewust te maken van de kracht en mogelijkheden die we als samenleving hebben wanneer we zorgvuldig omgaan met de bestaande gebouwde omgeving.

Periode

01 januari 2023 - 30 april 2024