Project R-13385

Titel

Serious gaming interventie om de deelname aan fysieke activiteit in patiënten met kransslagaderlijden te bevorderen (Onderzoek)

Abstract

Tijdens het verblijf aan de Universiteit Hasselt ben ik voornamelijk betrokken bij drie studies met betrekking tot implementatie van digitale hulpmiddelen bij cardiale telerevalidatie. Zie hieronder voor meer details: 1. Discreet keuze-experiment De implementatie van telemonitoring is nog steeds een uitdaging, de belemmeringen waren onder meer een gebrek aan financiële middelen, slechte aansluiting op bestaande informatie- en leveringssystemen, onvoldoende digitale geletterdheid en gezondheidscompetenties zorgprofessionals of ongunstige overtuigingen en verwachtingen. Het is nog onduidelijk of zorgprofessionals (bijv. verpleegkundigen, fysiotherapeuten, diëtisten) bereid zijn digitale technologie in te zetten voor ambulante telemonitoring in preventieve cardiologie en de factoren die hun bereidheid om met digitale hulpmiddelen te werken faciliteren of belemmeren. Bovendien is het voor een duurzame implementatie van digitale gezondheid en telemonitoring verder van belang dat niet alleen huidige zorgprofessionals, maar ook studenten geneeskunde en verpleegkunde als de toekomstige generatie gezondheid zorgverleners zijn gericht. Het doel van onze studie is om te onderzoeken (1) of beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg en studenten geneeskunde en verpleegkunde dat zijn bereid om digitale technologie te gebruiken voor ambulante telemonitoring in preventieve cardiologie, en (2) om te identificeren en wegen de factoren die hun bereidheid om met digitale hulpmiddelen te werken vergemakkelijken of belemmeren door een discrete te gebruiken keuze experiment. Het voorstel is goedgekeurd door de ethische commissie van het Jessa Ziekenhuis. 2. Vertaling van vragenlijst voor digitale gezondheid en culturele aanpassing De Nederlandse versie van Digital Health Readiness Questionnaire is ontwikkeld en gevalideerd door Dr. Martin en Maarten in mijn Belgische team. Deze onderzoeksactiviteit stelt voor om het in het Chinees te vertalen en de vragenlijst om te weten te komen of dit een rol speelt bij de acceptatie van de digitale gezondheidsinterventie bij patiënten met hart- en vaatziekten in China. 3. Gezonde voedingsstudie In deze onderzoeksactiviteit ben ik betrokken bij een studie in de Universiteit Hasselt / Jessa Hospital om het gebruik van te onderzoeken gamification in het kader van Gezonde Voeding. Het doel van het onderzoek is om de haalbaarheid en mogelijkheden te onderzoeken aanvaardbaarheid van de toepassing van gezonde voeding en de effecten op de naleving van het mediterrane dieet, het gedrag van koopgewoonten, motivatie, voedingskennis en voltooiing van doelen bij patiënten met cardiovasculaire aandoeningen ziekte in een hartrevalidatiesetting. Bovendien bestudeert het de algehele gebruikerservaring bij het gebruik van de toepassing gezonde voeding. De studie is een pilotstudie met een bruikbaarheidsstudie. Het voorstel is ingediend goedgekeurd door zowel de ethische commissie van het Jessa Ziekenhuis als de Universiteit Hasselt. Betrokkenheid bij updates van app-ontwerp, onderzoeksontwerp en onderzoeken (bijvoorbeeld met betrekking tot bruikbaarheid en patiëntgegevens). motivatie) maken het mogelijk om gamification in hartrevalidatie vanuit een algemener perspectief te bekijken dan voor Fysieke activiteit.

Periode

01 december 2022 - 31 december 2023