Project R-13394

Titel

Serious games als dual tasking trainings- en evaluatieinstrument ter verbetering van de cognitieve functie en het evenwicht bij kinderen met cerebrale parese (Onderzoek)

Abstract

Titel: Serious games als dual tasking trainings- en evaluatie-instrument ter verbetering van de cognitieve functie en het evenwicht bij kinderen met cerebrale parese Doel: het beoordelen van de effecten van serious games op de cognitieve functie en het evenwicht bij kinderen met cerebrale parese (CP). Methodologie: Dit thesis omvatte vier studies: (1) een scoping review met de evaluatie van de psychometrische eigenschappen van de digitale instrumenten om de cognitieve functie bij kinderen met een ontwikkelingsstoornis te beoordelen. Voorlopige resultaten werden gepresenteerd als een rapid review tijdens de Rehabweek op juli 2022 in Rotterdam. (2) in een verkennende studie wordt nagegaan hoe prestaties in speciale serious games samenhangen met cognitieve functies en in hoeverre de digitale biomarkers wijzen op cognitieve stoornissen. Eerst zullen professionals uit Oekraïne en België de speluitkomsten en het domein van de cognitieve functie correleren. Daarna zal deze hypothese getest worden in een vergelijkende studie van kinderen met cerebrale parese met en zonder cognitieve tekorten volgens de screening. De deelnemers zullen worden gerekruteerd in het revalidatiecentrum in Oekraïne. (3) een verkennende studie naar de haalbaarheid van de computer-gebaseerde test om voorwaarts-achterwaarts en links-rechts dynamisch evenwicht te beoordelen bij kinderen met CP in vergelijking met de Trunk control meetschaal. Er zullen twee groepen kinderen zijn: patiënten met CP en normotypische deelnemers. De deelnemers zullen worden gerekruteerd in het revalidatiecentrum en de openbare school in Oekraïne. (4) een prospectief, enkelblind, gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar de effecten van speciale serious games als dual-tasking voor de cognitieve functie en het evenwicht bij kinderen met CP met speciale aandacht voor de kwaliteit van leven. Digitale biomarkers uit de verkennende studies zullen gebruikt worden als uitkomstmaat. De experimentele groep zal serious PC en AR games gebruiken, terwijl de controlegroep standaard therapeutische programma's zal gebruiken.

Periode

01 januari 2023 - 30 maart 2026