Project R-13397

Titel

Biologische invasie van de uitheemse blauwe krab Callinectes sapidus Rathbun, 1896 en haar symbionten in een "One Health"- context in Marokkaanse kustgebieden: effecten op de inheemse biodiversiteit, geassocieerde mariene ziektes,... (Onderzoek)

Abstract

Invasieve uitheemse soorten behoren tot de grootste bedreigingen voor biodiversiteit in het algemeen, en specifiek voor die in zee. De blauwe zwemkrab kwam, meer dan een eeuw geleden, vanuit de westelijke Atlantische Oceaan aan in het Noord-Oost Atlantische en Middellandse Zeegebied, en werd er één van de meest notoire invasieve soorten. In Marokko werd de soort echter slechts recent voor het eerst waargenomen. Zoals voor veel invasieve soorten, worden de parasieten van blauwe zwemkrab amper onderzocht. Nochtans, een integratieve ("One Health") benadering van menselijke, dierlijke en milieugezondheid toont dat deze parasieten ernstige risico's kunnen meebrengen voor andere zeedieren en voor menselijke consumenten. We bestuderen de blauwe zwemkrab, en diens interacties met parasieten, in Marokko. Een inleidende literatuurstudie en metaanalyse over invasieve uitheemse soorten in een One Health-context, en over de parasitologie van blauwe zwemkrab, zal toelaten om onderzoeksnoden en –prioriteiten voor te stellen. In het eerste deel van de thesis onderzoeken we het introductiemechanisme van de blauwe zwemkrab in Marokko, en de gevolgen ervan op diens ecologie, genetica en genomica. Het tweede deel betreft, dankzij samenwerking met Mediterraanse en Amerikaanse instituten, een vergelijking van de parasietenfauna van blauwe zwemkrab tussen streken waar de soort inheems, respectievelijk geïntroduceerd is, en tussen geïntroduceerde blauwe zwemkrab en inheemse krabbensoorten in Marokko. Zo gaan we na of er parasieten co-geïntroduceerd en overgedragen werden. Dit doctoraat biedt een modelkader voor een One Health-benadering van beleidsrelevante invasieve uitheemse soorten in aquatische socio-ecologische systemen.

Periode

01 januari 2023 - 30 juni 2025