Project R-13400

Titel

Een internationale studie over richtlijngerichte aanbevelingen voor inspanningsintensiteitsdomeinen voor het voorschrijven van cardiovasculaire revalidatie en ontwikkeling van nieuwe methodologieën. (Onderzoek)

Abstract

Achtergrond: Het voorschrijven van oefeningen is een hoeksteen van efficiënte en veilige cardiovasculaire revalidatie (CR). Hoewel de directe identificatie van ademhalingsdrempels (VT1 en VT2) door cardiopulmonale inspanningstesten (CPET) de gouden standaard is, zijn dergelijke testen niet altijd beschikbaar, en het voorschrijven door middel van indirecte methoden blijft een uitdaging. Doelstellingen: Uitgelokte inspanningsreacties bij VT's vergelijken met de aanbevelingen van de huidige CRrichtlijnen; nieuwe vergelijkingen voorstellen om voorschriftparameters opnieuw te definiëren; en de nauwkeurigheid van voorschrijfmethoden vergelijken (richtlijnaanbevelingen en nieuwe vergelijkingen); en de nieuwe vergelijkingen valideren in externe cohortes. Methoden: Er zal een cross-sectionele studie worden uitgevoerd met maximale loopband- of cycloergometer cardiopulmonale inspanningstesten bij patiënten met hart- en vaatziekten. VT's zullen worden geïdentificeerd en vergeleken met op richtlijnen gebaseerde voorschrijfaanbevelingen voor inspanningsintensiteitsdomeinen. Multilineaire regressieanalyses zullen worden uitgevoerd om voorspellingsvergelijkingen te genereren voor de hartslag bij VT's. De nauwkeurigheid wordt beoordeeld aan de hand van de gemiddelde absolute procentuele fout (MAPE) van de voorschrijfmethoden. Validatie van nieuwe vergelijkingen zal geëvalueerd worden door Bland-Altman plots.

Periode

01 januari 2023 - 30 juni 2024