Project R-13610

Titel

Co-creëren van capaciteit in burgerwetenschap over milieuthema's in de Filipijnen (Onderwijs)

Abstract

Burgers van ontwikkelingslanden zoals de Filippijnen krijgen vaak niet de kans om een actieve rol te spelen in de lokale milieubesluitvorming. Het gezamenlijk creëren van burgerwetenschap wordt beschouwd als een essentiële stap in het democratiseren van natuurbeschermingsbeleid, vanwege het potentieel om het begrip van deze complexe kwesties onder het grote publiek te verbreden en de communicatie tussen burgers en wetgevers te vergemakkelijken. Dergelijke burgerwetenschappelijke studies moeten echter zorgvuldig worden ontworpen en onderzocht, omdat ze vaak gegevens van suboptimale kwaliteit opleveren. Hoewel verschillende Filippijnse academici streven naar het opzetten van impactvol community-based onderzoek, ontbreekt het hen vaak aan kennis van en vaardigheden in het ontwerpen en uitvoeren van dergelijke studies, en in het analyseren van de gegevens die ze opleveren. In dit internationale trainingsprogramma werken de UHasselt en de KU Leuven samen met de Visayas State University en de Mindanao State University - Iligan Institute of Technology in de Filippijnen om capaciteit te ontwikkelen in kwantitatieve en kwalitatieve citizen-science onderzoeksmethodologie. In totaal zullen er vier workshops van twee weken worden georganiseerd, elk bestaande uit twee vijfdaagse cursussen die verschillende onderwerpen in de methodologie van environmental citizenscience behandelen, afwisselend aan elk van de twee partneruniversiteiten in de Filippijnen. Er zullen onderwijsmethoden worden toegepast die aansluiten bij Universal Design for Learning en er zal specifieke aandacht worden besteed aan het gebruik van burgerwetenschappelijke onderzoeksmethoden om vrouwen en minderheidsgroepen te empoweren.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2025