Project R-13242

Titel

Transformatief leren in duurzaamheidseducatie via STEM-projecten. (Onderzoek)

Abstract

Het belang van een duurzame mindset is algemeen bekend. Hierdoor winnen deze topics steeds meer aan belang in de curricula van onderwijsinstellingen. Zo hopen zij kritische en geëngageerde studenten of burgers te vormen. Literatuur wijst uit dat de transformatief leren pedagogie hiertoe kan bijdragen. Deze pedagogie is echter ontstaan in het volwassenenonderwijs waardoor er weinig bekend is over de toepasbaarheid en effecten ervan in het secundair onderwijs. Deze studie onderzoekt (1) in welke mate deze transformatieve leerprocessen gevormd kunnen worden via STEM-projecten in de derde graad van het secundair onderwijs en (2) welke leermethode (bv. probleemgestuurd onderwijs, design-based learning,...) het meest effectief is om dit doel te bereiken.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2024