Project R-13243

Titel

Het investeringsgedrag van bedrijfsfamilies (Onderzoek)

Abstract

Familiebedrijven worden beschouwd als de ruggengraat van onze economie vanwege hun bijdrage aan het scheppen van werkgelegenheid, innovatie en economische groei. Van deze bedrijven kan een bijzonder investeringsgedrag verwacht worden vanwege de overlap tussen het bedrijfs- en het familiesysteem, waardoor zij zowel economische als niet-economische doelen nastreven. De investeringsfunctie wordt de laatste jaren steeds vaker toevertrouwd aan een family office dat het vermogen van de bedrijfsfamilie beheert. Het family office kan ook zorgen voor verder beheer van het vermogen wanneer het familiebedrijf wordt verkocht. Dit onderzoek richt zich dan ook op de rol van het family office in het investeringsgedrag van bedrijfsfamilies.

Periode

01 september 2022 - 31 augustus 2026