Project R-14808

Titel

Herbestemming van het Interieur: Herontwerpen van historische interieurs voor nieuw gebruik (Onderzoek)

Abstract

Het project Interior Adaptations komt voort uit de overtuiging dat het aanpassen van historische interieurs voor een nieuw en voortgezet gebruik kan leiden tot innovatieve concepten in interieurarchitectuur die bijdragen tot (1) behoud van erfgoed, (2) het behoud en de heropleving van traditioneel vakmanschap door een evenwicht te vinden tussen reconstructie, renovatie en recycleren, en (3) de vertaling van een vocabularium van historische interieurelementen naar een hedendaagse ontwerptaal. Een totaal-restauratie van een historisch interieur als ensemble is slechts haalbaar voor een zeer beperkt aantal gebouwen omwille van de hoge kosten en de beperkingen die worden opgelegd aan het gebruik van de ruimte. Daarom beoogt dit project de ontwikkeling van meer flexibele interventiestrategieën die enerzijds de erfgoedwaarden van het historische interieur vrijwaren maar anderzijds tegemoetkomen aan de noden van een hedendaags gebruik. Interior Adaptations zal een verdere theoretisering bieden van interieurarchitectuur als opkomende academische discipline door een combinatie van traditionele onderzoeksmethodes (literatuurstudie en precedentstudies) en de experimentele methode ontwerpend onderzoek. In samenwerking met vooraanstaande academici in het domein, S. Stone (Manchester School of Architecture) en M. Berger (Rhode Island School of Design), kan het resultaat van dit project een springplank zijn worden voor verder onderzoek in interieurarchitectuur en herbestemming.

Periode

01 september 2024 - 31 augustus 2028