Project R-13254

Titel

Structurele karakterisatie van demontabele verbindingen als sleutelelement van innovatieve en duurzame staal- houtconstructies (Onderzoek)

Abstract

De combinatie van staal en hout in de vorm van composietstructuren (STC) is het voorbije decennium ontstaan en profiteerde van de "nieuwe" hoogwaardige technische houtproducten en hun milieuvriendelijke karakter om de koolstofvoetafdruk van de bouwsector te verminderen. Hoewel STC-oplossingen al te vinden zijn, is de beschikbare kennis nog beperkt en blijft het gebruik ervan zeer beperkt omdat, zelfs als dergelijke STC-oplossingen veelbelovend zijn, het ontwerp van dergelijke structurele elementen niet behandeld is in normatieve documenten. Dit rechtvaardigt de noodzaak voor onderzoeksprojecten op dit gebied om wetenschappelijk onderbouwde ontwerprichtlijnen voor de praktijk voor te stellen. De meeste van de bestaande studies over dit onderwerp richten zich op de karakterisering van de eigenschappen van de samengestelde staal-houtbalken met beperkte aandacht voor de verbindingen die aan de uiteinden van deze balken moeten worden geplaatst, terwijl het in de bouwtechniek bekend is dat deze verbindingen een sleutelrol spelen in het ontwerpproces. Door middel van dit doctoraatsonderzoek wordt voorgesteld om deze leemte op te vullen en de karakterisering en het ontwerp van demonteerbare staal-hout balk-kolomverbindingen te onderzoeken als sleutelelement van innovatieve en duurzame composietstructuren. De aanpak zal uitgebreide analytische, numerieke en experimentele onderzoeken combineren en zal resulteren in het voorstel van wetenschappelijk gevalideerde ontwerprichtlijnen.

Periode

01 oktober 2022 - 30 september 2024