Project R-13408

Titel

Ontwikkeling van een innovatief multiparameter sensing platform gebaseerd op geïntegreerde impedantie en thermische sensoren voor de screening van veranderingen aan de interface en in bulk vloeistof voor lab-on-chip toepassingen. (Onderzoek)

Abstract

Het gebruik van meerdere sensoren en dus fusie van verschillende gegevensbronnen is een belangrijke en fundamentele zaak aan het worden. Met dit project willen we de mogelijkheden van multiparameter sensing uit breiden door impedantie en thermische sensoren te integreren in één platform voor de gelijktijdige bepaling van elektrische en thermische eigenschappen. Deze combinatie zou toelaten om gelijktijdig fysische en/of chemische interacties aan het oppervlak van de sensor of in de bulkvloeistof te monitoren door geavanceerde verwerking van data of aanpassingen in het protocol. Thermische veranderen worden gemonitord via het 'transient plane source' meetprincipe en voor impedantie metingen worden interdigitale elektrodes gebruikt. Binnen het project zullen 'eindigeelementen multi-fysische' simulaties, gecombineerd met equivalente elektrische en thermische modellen, dienen als tools voor het ontwerpen, karakteriseren en testen. Deze designs zullen in de praktijk worden gefabriceerd en getest. Zowel een microfluïdisch als een well-plaat design zal onderzocht worden. Verschillende proof-ofapplications zullen worden overwogen tijdens het project om de brede toepasbaarheid aan te tonen. In die zin werkt het project aan de ontwikkeling van een generisch sensor meet platform onafhankelijk van de toepassing. Door dit technologieplatform te valoriseren, kan men verschillende verticale pijlers verkennen, werkend naar een specifieke sensor voor een specifieke toepassing.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2026