Project R-13616

Titel

Evaluatie van de impact van subsidies voor veilige schoolomgevingen (Onderzoek)

Abstract

Deze studie bestaat uit 3 onderdelen. In het eerste deel van het onderzoek wordt de rol van kenmerken van de subsidiedossiers, waarin zowel kenmerken van de aanvragers als kenmerken van de subsidieaanvragen vervat zitten, op de aanvraag of de gevolgen ervan onderzocht. In het tweede deel van het onderzoek willen we nagaan wat de impact is van de subsidies en van de uitgevoerde ingrepen ter hoogte van de schoolomgeving. In deel 3 onderzoeken we hoe de subsidieaanpak zelf bij de lokale besturen werd ervaren. Er zal gezocht worden naar verbanden en correlaties tussen de 3 delen van de studie.

Periode

01 maart 2023 - 15 december 2023