Project R-13588

Titel

Implementatie van het EXPERT-instrument voor het optimaliseren van het bewegingsvoorschrift bij de revalidatie van personen met cardiometabole ziekten in particuliere fysiotherapiepraktijken (Onderzoek)

Abstract

Training van lichaamsbeweging, als onderdeel van multidisciplinaire revalidatie, is een hoeksteen in de secundaire preventie van cardiometabole ziekten. Het leidt tot een betere beheersing van cardiovasculaire risicofactoren, fysieke fitheid en kwaliteit van leven en vermindert daarmee het aantal ziekenhuisopnames, de kosten voor gezondheidszorg en vroegtijdige sterfte. Het is echter veelvuldig aangetoond door deze onderzoeksgroep dat het voorschrijven van lichaamsbeweging in de klinische praktijk (waaronder bij eerstelijnszorg artsen en fysiotherapeuten in de eerste lijn) vaak niet overeenkomen met de Europese revalidatierichtlijnen (Europese Sociëteit voor Cardiologie (ESC) en Europese Associatie voor Preventieve Cardiologie (EAPC)), wat leidt tot suboptimale/ongeschikte programma's. Het doel van dit project is daarom het implementeren van op richtlijnen gebaseerd inspannings voorschrijven via de EXPERT tool, een digitaal beslissingsondersteunend systeem voor het voorschrijven van oefeningen aan patiënten met cardiometabole ziekten, gebouwd door de UHasselt en >30 experts uit negen Europese landen en onderschreven door de EAPC, in BELGISCHE particuliere fysiotherapiepraktijken. De EXPERT-tool integreert ESC/EAPC-aanbevelingen voor lichaamsbeweging voor 12 cardiometabole ziekten en vijf cardiovasculaire risicofactoren, rekening houdend met de fysieke fitheid van de patiënt fitheid, chronische niet-cardiovasculaire aandoeningen (bijv. COPD, etc., n=4) en medicijngebruik

Periode

01 januari 2023 - 15 december 2024