Project R-13567

Titel

Circulaire teelt en chemie (Onderzoek)

Abstract

De landbouwsector en petrochemische industrie staan voor de uitdaging om het gebruik van onze natuurlijke hulpbronnen verder te verduurzamen. Enkel de consumeerbare delen van een gewas worden bijvoorbeeld gebruikt voor commerciële doeleinden, waardoor veel overblijvende bijproducten worden weggegooid. Anderzijds zet de productie van materialen op basis van fossiele grondstoffen in de petrochemie ons milieu enorm onder druk. Deze uitdagingen worden aangepakt door een gezamenlijk project tussen Universiteit Hasselt, Universiteit Maastricht, pcfruit, Compas Agro en Centexbel. Dit project heeft als doel om het potentieel te onderzoeken van het gebruik van plantaardige biomassa afkomstig van reststromen als hernieuwbare bron van materialen. In plaats van ons te richten op veelgebruikte bulkmaterialen uit planten zoals (hemi-)cellulose of lignine gebruiken we plantaardige polyfenolen, wat kleine aromatische biomoleculen zijn, als bouwstenen. We zullen ons doel bereiken door duurzame teelttechnieken te optimaliseren gericht op lokale gewassen die verbouwd worden in Vlaanderen en Nederland zoals druif, brandnetel, blauwe bes en asperge. De focus zal liggen op het verhogen van de opbrengst en/of voedselkwaliteit en tegelijkertijd het stimuleren van de productie van deze secundaire biomoleculen. Innovatieve technologieën voor bioraffinage zullen gehanteerd worden om de gewenste biomoleculen te extraheren uit niet-consumeerbare gewasresten, die vervolgens omgezet zullen worden in polymeermaterialen. De overblijvende resten na bio-extractie zullen omgevormd worden tot biochar, die fungeert als bodemverbeteraar om zo de nutriëntenkringloop te sluiten. Dit project zal kennis leveren die uiteindelijk bijdraagt aan de transitie naar een circulaire, biogebaseerde economie met nieuwe inkomstenbronnen voor de landbouwsector.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2025