Project R-13590

Titel

Hoe gezond zijn de Limburgse tuinen? (Onderzoek)

Abstract

Met dit citizen science-project wenst de UHasselt, Onderzoekscentrum RegioAnalyse (ORA) en Centrum voor MilieuKunde (CMK), in samenwerking met Het Belang van Limburg (HBvL), het bodemleven in Limburgse tuinen samen met burgers in kaart te brengen, te analyseren, op te volgen en zo mogelijk te verbeteren. Bodemleven vervult tal van onmisbare functies: recyclage (mineralisatie) van organische nutriënten naar voor planten beschikbare vormen, gewasgroei promotie, ziekteresistentie,... Toch blijft het begrip bodemleven voor doorsnee mensen onderbelicht: 'zitten er bacteriën in mijn tuin?' De aanpak van dit project ligt daarom op het brengen van een positief verhaal waarbij we inzetten op 3 doelstellingen: 'bodemleven leren kennen, meten en verbeteren'.

Periode

12 december 2022 - 13 juni 2024