Project R-13524

Titel

Medische en gezondheidswetenschappen (Onderzoek)

Abstract

Chris Burtin doet onderzoek naar de impact van ernstige longaandoeningen, zoals chronisch obstructief longlijden (COPD) en longkanker, op het functioneren in het dagelijkse leven en de levenskwaliteit. Meer recent werkte hij ook rond de lange-termijn impact van COVID-19. Hij focust in zijn onderzoek vooral op het belang van fysieke fitheid en beweeggedrag en gaat op zoek naar optimale revalidatie-interventies op maat van de individuele patiënt.

Periode

16 juni 2019 - 15 juni 2024