Project R-13533

Titel

Herwaardering van historische interieurs via herbestemming: een vergelijkende studie tussen Dhaka, Vlaanderen en Muscat (Onderzoek)

Abstract

Dit doctoraat benadert de complexe kwestie van het herontwerpen van historische interieurs voor een nieuw of voortgezet gebruik met behoud van hun historische kenmerken of eigenschappen. Hoewel er de laatste decenia veel aandacht was voor herbestemming in de westerse wereld zijn er wereldwijd minder voorbeelden van herbestemming van erfgoed, en nog minder met betrekking tot interieuraanpassingen. Dit onderzoek wil ertoe bijdragen dat deze discipline wereldwijd meer ingang vindt. Wanneer het hergebruik van historische interieurs wordt overwogen, is het essentieel om de reikwijdte van de term "interieur" te begrijpen - als de materiële componenten ervan, als een ruimte, als een ensemble, als een chronologische ervaring versus een ervaring als geheel, enz. Het begrip "interieur" is holistisch en moet daarom als zodanig worden opgevat wanneer men door de lens van behoud of herbestemming kijkt. Om een dergelijke totaliteit te vatten, is niet alleen een waardering nodig van de materiële en immateriële aspecten van een interieur, maar ook de interpretatie van een dergelijke term in een bredere context van verschillende culturen en tradities. Dit onderzoek analyseert de erfgoedwaarde en de aanpassing van interieurs in drie verschillende contexten - namelijk Dhaka, Vlaanderen en Muscat. Daarbij wordt de mogelijkheid van herbestemming van historische interieurs in drie verschillende socioculturele, economische en klimatologische achtergronden bestudeerd via een mix van onderzoeksmethodes zoals literatuuronderzoek, precedentstudies, realtime interviews, enz. om zo een haalbare oplossing te bieden voor diverse culturen die het risico lopen hun architecturale erfgoedidentiteit te verliezen.

Periode

01 november 2022 - 01 september 2026