Project R-1415

Titel

PHL doctoraat met titel: "Development of a Design Supporting tool for sustainable Achitecture (DESUSA-tool)" (Onderzoek)

Abstract

Doctoraal onderzoek in het domein van Herbestemming, met als onderwerp: Development of a DEsign SUpporting tool for Sustainable Architecture (DESUSA-tool). Doelstelling van het doctoraatsonderzoek is een hulpmiddel te ontwikkelen dat het creëren van duurzame architectuur stimuleert, dat wetenschappelijk gefundeerd is én dat de werkwijze en ontwerpvrijheid van de architect respecteert.

Periode

01 oktober 2008 - 30 september 2010