Project R-13563

Titel

Humane dentale pulpastamcellen als een nieuw in vitro onderzoeksmodel voor de ziekte van Charcot-Marie-Tooth type 1A (Onderzoek)

Abstract

De ziekte van Charcot-Marie-Tooth (CMT) treft wereldwijd 1 op 2500 personen en wordt gekenmerkt door het progressief verlies van perifere motor- en sensorfuncties. De meest frequente vorm, type 1A (CMT1A), wordt veroorzaakt door een duplicatie in het perifeer myeline proteïne 22 (PMP22) gen. PMP22 wordt voornamelijk geproduceerd door Schwann cellen, de myeliniserende cellen van het perifere zenuwstelsel. Ondanks enkele preklinische successen, is er geen therapie. Dit is hoofdzakelijk te wijten is aan het gebrek aan relevante humane CMT1A modellen. Diermodellen zijn niet representatief, terwijl geïsoleerde humane Schwann cellen ethische beperkingen hebben en niet prolifereren. Onze groep toonde reeds aan dat humane dentale pulpastamcellen (DPSC) kunnen differentiëren naar functionele Schwann cellen. Ik zal deze cellen gebruiken als nieuw in vitro model voor CMT1A. DPSC worden geïsoleerd uit wijsheidstanden getrokken voor orthodontische redenen, worden beschouwd als afvalmateriaal en delen snel. Dit is het eerste project dat een klinisch relevant humaan in vitro model zal ontwikkelen om CMT1A te bestuderen. Hiervoor zal ik één PMP22 kopie tot overexpressie brengen in DPSC om CMT1A na te bootsen. Na validatie zullen cellulaire interacties en myelinisatie onderzocht worden aan de hand van 3D hydrogels en gefabriceerde axonvezels. Deze alternatieve ziektemodellen bieden dus nieuwe inzichten in het ziektemechanisme en maken drugsscreening met hoge doorvoer mogelijk voor CMT1A.

Periode

01 november 2022 - 31 oktober 2026