Project R-13618

Titel

Online wandeltool De Andere Ruimte (Onderzoek)

Abstract

Dit traject beoogt de ontwikkeling van een interactief prototype met het oog op een markstudie voor de online wandeltool "De Andere Ruimte" (DAR): https://deandereruimte.bmks.be betreft een online applicatie voor het verzamelen van kwalitatieve data ter ondersteuning van ruimtelijke, participatieve ontwerpprocessen door onderzoekers, overheden en bedrijven. De tool laat toe om op verschillende wijzen ruimtelijke kwesties in kaart te brengen: tijdens het wandelen locaties aan te duiden op een kaart, locaties op een kaart te beoordelen, een bestaande wandeling te volgen en deze te beoordelen,... Deze beoordelingen gebeuren telkens op een verhalende en waarderende manier: het typen van een tekst, indelen volgens een type van locatie, toevoegen van een foto of een audiofragment. De kaart kan de bestaande toestand zijn, via openstreetmaps, ofwel wordt er een kaart van de toekomstige toestand overgeschoven. Op die manier kan er participatief gebouwd worden aan "digitale waarderingskaarten".

Periode

01 april 2023 - 31 maart 2024