Project R-14225

Titel

IVORY : 'AI for Vision Zero in Road Safety' (Onderzoek)

Abstract

IVORY - 'AI for Vision Zero in Road Safety' is een netwerk van industriële doctoraten dat tot doel heeft een nieuw kader te ontwikkelen voor de optimale integratie van kunstmatige intelligentie (AI) in onderzoek naar verkeersveiligheid en een nieuwe generatie toonaangevende onderzoekers op dit gebied op te leiden. Het richt zich op de VN-doelen voor duurzame ontwikkeling, met name Doelstelling 3.6 en de Vision Zero-strategie van de EC om het aantal verkeersdoden tegen 2030 te halveren en tegen 2050 te elimineren. IVORY pakt het gebrek aan gemeenschappelijk inzicht in de uitdagingen en kansen van AI voor verkeersveiligheid aan door middel van 4 onderzoeksdoelen: het beoogt de ontwikkeling van (i) verantwoorde, eerlijke en impactvolle AI voor verkeersveiligheid, (ii) nieuwe manieren om weggebruikers en interactie tussen mens, voertuig en omgeving te ondersteunen, (iii) nieuwe schaalbare en rechtvaardige AI-technologieën voor proactief beheer van de veiligheid van de infrastructuur, (iv) een duurzaam netwerk voor het delen van kennis over AI voor verkeersveiligheid. De resultaten van IVORY zullen niet alleen robuustere gebruikersondersteuning bieden door middel van AI in voertuigautomatisering, maar zullen ook een verantwoord en proactief beheer mogelijk maken van de problemen van bestaande conventionele, weinig geautomatiseerde transportsystemen, zodat er nieuwe mogelijkheden ontstaan om de verkeersveiligheid wereldwijd te verbeteren. Bovendien, IVORY hanteert een 'design-for-values'-benadering voor AI in verkeersveiligheid, waarbij de ethische principes van rechtvaardigheid en verklaarbaarheid in praktijk worden gebracht en efficiënte AI-oplossingen worden geboden, ook voor achtergestelde groepen (bijv. kwetsbare weggebruikers, landen met een laag tot middelhoog inkomen). IVORY bestaat uit een consortium van 4 academische en 8 niet-academische begunstigden en 8 geassocieerde partners uit 10 landen, afkomstig uit de disciplines engineering, gegevenswetenschappen en ethiek van de technologie. 13 jonge onderzoekers krijgen doctoraal onderwijs van hoog niveau, industriële blootstelling, lokale training en 8,5 ECTS aan netwerkbrede training over belangrijke geavanceerde, kern- en overdraagbare vaardigheden. IVORY zal een online leer- en netwerkplatform creëren voor AI in verkeersveiligheid, dat na afloop van het project beschikbaar zal zijn voor toekomstige onderzoekers op dit gebied.

Periode

01 november 2023 - 31 oktober 2027