Project R-14017

Titel

STRAUSS: Duurzame en efficiënte stedelijke bevoorradingsketens door integratie van het stadsperspectief (Onderzoek)

Abstract

Het doel van dit project is om een reeks modellen en algoritmen te ontwikkelen om stedelijke logistieke operaties te optimaliseren. Onze algoritmen zullen, anders dan andere vergelijkbare projecten, specifiek gericht zijn op de stedelijke context en rekening houden met de maatregelen van stadsbesturen die een impact hebben op de logistieke operaties op hun grondgebied. Dergelijke maatregelen kunnen bestaan uit autovrije zones, specifieke parkeerplaatsen of tijdvensters voor vrachtwagenleveringen, een verbod op bepaalde voertuigen in bepaalde gebieden, enz. Met de algoritmen kan de impact van deze maatregelen worden geëvalueerd. De algoritmen zullen een evaluatie van de impact van deze maatregelen mogelijk maken om de negatieve effecten van logistieke operaties op de leefbaarheid van de stad te helpen verminderen en het concurrentievermogen van de spelers in de toeleveringsketen te versterken. In tegenstelling tot bestaande optimalisatieproblemen zullen de in STRAUSS ontwikkelde modellen gebaseerd zijn op een diepgaande economische analyse. De algoritmen zullen in staat zijn om zowel strategische, tactische als operationele beslissingen te ondersteunen, en zullen bruikbaar zijn voor (1) een enkel bedrijf, (2) een coalitie van samenwerkende bedrijven en (3) het stadsbestuur.

Periode

01 januari 2024 - 31 december 2026