Project R-13664

Titel

Efficiëntere ondersteuning van leerlingen via slimme signaalfunctie (EOLSS) (Onderzoek)

Abstract

Onze secundaire scholen hebben de taak om leerlingen voor te bereiden op hun toekomst. Een niet te onderschatten opdracht in een samenleving die in sneltempo verandert. Hierbij is de opvolging van de leerprestaties en het welbevinden van leerlingen essentieel. Die opvolging is een complexe opdracht waarbij vaak pas actie wordt ondernomen wanneer problemen escaleren. Door scholen vroegtijdig te signaleren over mogelijke moeilijkheden bij een leerling wordt erger voorkomen. Met de data beschikbaar in Smartschool wil dit project in samenwerking met leerlingen, ouders en onderwijsprofessionals, en gesterkt door de expertise van Cegeka, via AI-technieken een ondersteunende signaalfunctie bouwen die leerkrachten vroegtijdig informeert. Zo kan een leerkracht of leerlingbegeleider autonoom de beslissing nemen om proactief in te grijpen op basis van de getoonde informatie. We zien deze functionaliteit als een hulpmiddel voor leerkrachten die al hun leerlingen willen opvolgen ondanks hun gevulde opdracht. We hebben bijzondere aandacht voor ethiek, discretie en privacy bij het uitwerken van de oplossing. Zo stuurt de expertise van UHasselt de ethische keuzes aan die gemaakt worden en bezorgt het GO! onze scholen, op koepeloverschrijdende wijze, praktische instructies voor een verantwoord en gedragen gebruik van het slimme signaal. Ook kwam de onafhankelijke adviesraad van Smartschool (OAS) met experten uit het Vlaamse onderwijslandschap tot een gedragen advies waarmee we rekening houden. Naast leerprestaties en welbevinden te versterken, heeft het slimme signaal nog andere positieve effecten. Zo vereist een leerling die sneller geholpen wordt, uiteindelijk minder begeleiding. Iets wat het huidige lerarentekort ten goede komt. Wanneer leren zelf het probleem blijkt, kan er vroeger gekeken worden naar gepaste begeleiding. Kortom, we zien enkel maar voordelen in het toevoegen van zo een vroegtijdig slim signaal aan de gereedschapskist van leerkrachten.

Periode

01 januari 2023 - 31 december 2024