Project R-13757

Titel

AHTLETE Fellowship programma: Telomeerlengte bij kinderen en de multi-omics signaturen ervan (Onderzoek)

Abstract

Telomeerlengte is een marker van biologische veroudering. Een korte telomeerlengte in het vroege leven voorspelt de levensduur en vatbaarheid voor ziekten op latere leeftijd. Er zijn een aantal studies uitgevoerd om genetica, epigenomics, transcriptomics en metabolomics profielen te identificeren die verband houden met telomeerlengte. De meeste op de bevolking gebaseerde bevindingen tot nu toe waren echter bij volwassenen, ondanks dat de telomeerlengte in het vroege leven een belangrijke bepalende factor is voor de telomeerlengte op volwassen leeftijd. Bovendien is er weinig gerapporteerd over het combineren van verschillende omics-lagen in de studie van telomeerbiologie. Terwijl multi-omics-analyses relevante routes met een sterkere consistentie zouden kunnen suggereren, en in staat zouden zijn om belangrijke moleculaire processen in een breder bereik te identificeren. Studies suggereerden dat oxidatieve stress één van de belangrijkste oorzaken is van telomeerverkorting. Telomeerverkorting weerspiegelt dus de hardheid van de omgeving die een individu heeft ervaren. Het bestuderen van het stressgerelateerde verschil in multi-omics-signatuur van telomeerlengte zou ons begrip van door stress veroorzaakte telomeerdynamiek verbeteren. In het multi-center Human Early Life Exposome (HELIX)-project zijn gegevens voorbewerkt en geharmoniseerd voor de lengte van leukocyten, genoombrede genotypering, DNA-methylatie, gen- en miRNA-expressie, serum- en urinemetabolomics en plasmaproteomics. In deze studie willen we de multi-omics-handtekening van de telomeerlengte van de kindertijd onderzoeken, die zal wijzen op relevante biologische routes, en hoe deze multi-omics-handtekening zich differentieel gedraagt onder potentiële stressoren van biologische veroudering .

Periode

09 januari 2023 - 03 maart 2023