Project R-14094

Titel

HoP_HoVer: Naar een voorsprong van houtbouw door ontwikkeling van hoogperformante houtconstructies via implementatie van nieuwe structurele verbindingstypes. (Onderzoek)

Abstract

Het doel van het HoP_HoVer-project is om de brede houtbouwsector, en in het bijzonder ontwerp- en studiebureaus, nieuwe inzichten aan te leveren met betrekking tot het mechanisch gedrag van houtconstructies en in het bijzonder hun structurele verbindingen. Op die manier kan er meer, efficiënter, veiliger en circulairder ontworpen en gebouwd worden met hout. De kennistransfer gebeurt via ondersteunende ontwerptools zoals software, online tutorials en type-oplossingen. De kennis wordt gevalideerd en gedemonstreerd aan de hand van onder meer experimentele proefopstellingen, waaronder een demonstratorconstructie waarin de onderzochte verbindingsoplossingen verwerkt werden.

Periode

01 oktober 2023 - 30 september 2025