Project R-14266

Titel

Duurzame ontsluiting van de campussen Diepenbeek en Hasselt en een versnelde modal shift in de ruime regio (Onderzoek)

Abstract

Limburg is de meest autogerichte provincie van Vlaanderen. Verspreid over de campussen van Hasselt en Diepenbeek studeren er meer dan 20.000 jongeren die in de wijde omgeving wonen. De meeste studenten en personeelsleden gebruiken de auto om naar de les te komen of om op te graven. De parkeerdruk is enorm, de frequente aanwezigheid van gemotoriseerd verkeer in combinatie met actieve weggebruikers leidt ook regelmatig tot onveilige situaties. De partijen willen een modal shift en een hogere verkeersveiligheid bereiken ten gunste van alternatieve vervoerswijzen zoals de fiets en het openbaar vervoer. Het doel is dat deze jongeren de overstap maken van de auto naar alternatieve, duurzame vervoerswijzen. Een gedragsverandering bij de studenten zal er ook toe kunnen leiden dat ze in hun verdere leven meer alternatieve vervoersmiddelen gaan gebruiken. Bovendien kenmerkt de campus van Diepenbeek door haar ligging zich als een groene omgeving, dicht bij het centrum van Hasselt en Diepenbeek. Door de realisatie van een modal shift zal er eveneens minder auto-infrastructuur (parkings) nodig zijn en kan het groene karakter nog versterkt worden.

Periode

04 oktober 2023 - 03 oktober 2025