Project R-14053

Titel

Innovatieve, volledige organische, chirale emitters voor circulair gepolariseerde organische licht-emitterende diodes (Onderzoek)

Abstract

In de afgelopen tien jaar is elektroluminescentie van organische moleculen uitgegroeid tot een bloeiende industrie. Fundamenteel onderzoek naar materialen en devices vormde de sleutel tot dit succes. Recente inspanningen zijn gericht op triplet-hefboomwerking zonder zware metalen voor efficiëntere en meer duurzame organische licht-emitterende diodes (OLED's). Bij gebruik van chirale organische emitters kan circulair gepolariseerde (CP) elektroluminescentie worden verkregen, met opwindende vooruitzichten voor 3D-schermen, optische gegevensopslag en spintronica. Dit veld staat echter nog in zijn kinderschoenen en de ontwikkeling van efficiënte, volledig organische chirale emitters en devices hiervan brengt grote wetenschappelijke uitdagingen met zich mee. In dit project worden deze uitdagingen aangepakt door oordeelkundig - computergestuurd - ontwerp en synthese van innovatieve chirale chromoforen met verbeterde luminescentie-asymmetriefactoren. Alle nieuwe materialen worden grondig gekarakteriseerd vanuit structureel en fotofysisch/chiroptisch oogpunt en vervolgens geïmplementeerd in CP-OLED's om gedetailleerde structuur-eigenschapsrelaties te verkrijgen. Een sterk UHasselt-team is samengesteld ter ondersteuning van dit project, dat mooi de verschillende expertises afdekt nodig om deze uitdagingen met vertrouwen aan te gaan. Zo streven we naar een substantiële wetenschappelijke bijdrage aan de doorbraak van CP-elektroluminescentie.

Periode

01 november 2023 - 31 oktober 2027