Project R-14058

Titel

HIT-BACK-HEART: effecten van hoog intensieve training op mechanische pijnprofilering en hartslagvariabiliteit bij personen met chronische lage rugpijn. (Onderzoek)

Abstract

Chronische lage rugpijn (CLRP) is een enorme belasting voor patiënten, samenleving en gezondheidszorg. Daar 85% van personen met CLRP complexe symptomen hebben zonder pathoanatomische oorsprong, zijn verscheidene bijdragende factoren gelinkt aan pijnintensiteit. Het merendeel van variantie in behandeluitkomst blijft echter onbekend. Mechanistische pijnprofilering (MPP), een uitgebreide evaluatie van perifere en centrale pijnverwerking, en hartslagvariabiliteit (HRV), een complexe maat voor de variatie in tijd tussen hartslagen, worden weergegeven als kritische factoren bij ontwikkeling van prognostische strategieën en het verkrijgen van gepersonaliseerde zorg. Hoewel de primaire behandelingsoptie voor CLRP oefentherapie is, blijven effectgroottes beperkt. Hoge intensiteitstraining (HIT) kan een optimale modaliteit zijn om effectiviteit te verhogen en MPP en HRV te beïnvloeden. Daarom voeren we in HIT-BACK-HEART een RCT uit bij 96 personen met CLRP, gerekruteerd uit 2 ziekenhuizen. Deze personen worden in 2 groepen gerandomiseerd en voeren een 12-weken protocol uit aan hoge of matige intensiteit. Acute (post-protocol) en lange termijn (3 maanden follow-up) effecten worden geëvalueerd. Dit project evalueert: 1) relaties tussen pijnintensiteit, MPP en HRV, 2) fenotyperingspotentieel op basis van MPP en HRV, 3) of HIT MPP en HRV beïnvloedt, en 4) of baseline en longitudinale MPP en HRV gecombineerd met andere CLBP factoren gerelateerd zijn aan effect van HIT op pijnintensiteit.

Periode

01 november 2023 - 31 oktober 2027