Project R-13965

Titel

Het lichaamsschema in de geestelijke gezondheidszorg (Onderzoek)

Abstract

Geestelijke gezondheid speelt een belangrijke rol in de cognitie, emotionele regulatie of het gedrag van een individu. Toch kan er gezien worden dat de geestelijke gezondheid zich in een wereldwijde crisis bevindt. Cijfers tonen een toename van 26% voor angststoornissen en 28% voor depressieve stoornissen. Wetenschappelijk bewijs geeft zowel vanuit klinisch als onderzoeksperspectief de voorkeur aan dimensionale concepten bij de diagnose van psychische stoornissen. In de context van embodied cognition, verwijst het lichaamsschema naar een model van iemands lichaamsconfiguratie dat voortdurend wordt bijgewerkt door zintuiglijke input via proprioceptie en houdingsveranderingen. Het beïnvloedt het vermogen om iemands lichaamsbeeld en fysieke verschijning bewust te aanvaarden of af te wijzen. Stoornissen die verband houden met lichaamsschema en lichaamsbeeld kunnen deel uitmaken van sommige psychiatrische aandoeningen en kunnen de bestaande beschrijvende classificaties van psychische stoornissen ter discussie stellen. In de huidige medische en psychologische literatuur wordt een groot aantal verschillende verschijnselen geïdentificeerd als stoornissen van het lichaamsbeeld of het lichaamsschema. Een volledige beoordelingsreeks van deze concepten kan helpen om hedendaagse perspectieven over mentale zelfrepresentaties van het levende menselijke lichaam beter te begrijpen. In dit kader worden de volgende componenten van het lichaamsschema en het lichaamsbeeld bestudeerd: Proprioceptie, lichaamsperceptie, lichaamsrepresentatie, lichaamsprojectie, motorische beeldvorming, vrijheidsgraad, controle van kracht, motorische sensorische integratie. Dit instrument zal in combinatie met een beoordeling op basis van virtual realiteit en een registratie van fysiek vermogen aan de wetenschappelijke literatuur verschillende psychomotorische profielen van elke geestelijke gezondheid conditie opleveren.

Periode

01 oktober 2023 - 30 september 2027