Project R-13783

Titel

De ontrafeling van de moleculaire mechanismen achter diversificatie en soortvorming: vergelijkende genomica van de monogenea-parasieten die de kieuwen van de mariene barramundi (Lates calcarifer) infecteren, op micro- en macro-evolutionair niveau. (Onderzoek)

Abstract

Diversiteit is sterk ongelijk verdeeld tussen biologische groepen: sommige zijn erg soortenrijk, andere niet. Hoewel onderzoek naar soortvorming zich traditioneel toespitst op soortenrijke groepen en onze kennis hierin is toegenomen, is het nog steeds moeilijk om vast te stellen wat diversificatie en soortvorming belemmert. Reuzenbaarzen (Latidae) zijn vissen met een uniek dichotoom verspreidingspatroon. Euryhaliene reuzenbaarzen bevinden zich in het Indo-Pacifische gebied, in rivieren, estuaria, en in mariene habitats. De barramundi (Lates calcarifer), een soort van wezenlijk belang voor de lokale aquacultuur sector, is de meest voorkomende soort van reuzenbaars in deze regio. Aan de andere kant zijn de Afrikaanse reuzenbaarzen te vinden in de meeste zoetwater rivieren en meren. Terwijl de mariene barramundi een grote diversiteit aan monogenea-parasieten draagt op zijn kieuwen, delen alle Afrikaanse reuzenbaarzen slechts één monogenea-parasiet, Dolicirroplectanum lacustre. Dit contrast in de soortenrijkdom van parasieten is merkwaardig, aangezien deze doorgaans hoger is in geografisch gestructureerde gebieden met een hoge gastheerdiversiteit, zoals in de Afrikaanse zoetwaters. Hoewel een studie op populatie-niveau in het Afrikaans gastheer-parasieten system ons inzichten kan geven in het diversificatie proces op een micro-evolutionair (binnen een soort) niveau, zijn de conclusies die uit deze benadering worden afgeleid niet direct toepasbaar op het macro-evolutionaire (tussen soorten) niveau, en zijn ze bovendien specifiek voor de zoetwateromgeving. Daarnaast is het bestuderen van zowel macro- als micro-evolutie cruciaal om diversificatie van organismen te begrijpen, omdat deze twee niveaus met elkaar verbonden zijn en ons verschillende inzichten kunnen verschaffen in de processen die diversificatie aandrijven (micro-evolutionair) en bijgevolg de patronen van de biologische diversiteit vormen (macro-evolutionair). Recente ontwikkelingen in de genomica hebben nieuwe tools opgeleverd om evolutie in ongewervelde organismen te bestuderen. In deze studie zullen we de genomische diversiteit van de mariene barramundi en zijn meer diverse monogenea parasieten onderzoeken met behulp van vergelijkende genomica.

Periode

01 maart 2023 - 28 februari 2024